اقامتگاه سنتی مادربزرگ
image
هادی

اقامتگاه سنتی مادربزرگ

بنای این اقامتگاه یادگاری مادربزرگ می باشد و دارای 5 اتاق است همه اتاق ها مجهز به حمام و سرویس فرنگی می باشد یک سرویس ایرانی در حیاط به صورت مشترک قرار دارد


اقامتگاه سنتی مادربزرگ-اتاق1

اصفهان - ورزنه - خیابان عالم

اقامتگاه سنتی مادربزرگ-اتاق5(با تخت خواب)

اصفهان - ورزنه - خیابان عالم

اقامتگاه سنتی مادربزرگ-اتاق4(با تخت خواب)

اصفهان - ورزنه - خیابان عالم

اقامتگاه سنتی مادربزرگ-اتاق2

اصفهان - ورزنه - خیابان عالم

اقامتگاه سنتی مادربزرگ-اتاق3

اصفهان - ورزنه - خیابان عالم