اقامتگاه بومگردی حافظ
image
حسین

اقامتگاه بومگردی حافظ

اقامتگاهی باصفا و دلنشین میباشد. دارای بنای خشتی و گلی که برای 60 سال قبل و بافت قدیمی ورزنه میباشد. دسترسی به کویر راحت میباشد. دسترسی به مسجد جامع 5 دقیقه میباشد.