هتل سنتی خان نشین
image
اسماعیل

هتل سنتی خان نشین

دارای 10 اتاق برای اقامت میباشد. یکی از بلندترین ایوان های اصفهان به ارتفاع 17 متر میباشد. پارکینگ اختصاصی نداریم اما یه محوطه ای هست برای پارک ماشین ها که مجهز به دوربینِ هتل میباشد فاصله تا میدان نقش جهان پیاده 13دقیقه از مسیر بازار فاصله تا مسجد جامع 7 دقیقه پاده روی فاصله تا 33 پل 8 دقیقه با ماشین فاصله تا پل خواجو 5 دقیقه با ماشین فاصله تا اتشگاه و منارجنبان 15 دقیقه با ماشین اطفال 2 تا 12 سال بدون تخت اضافه 100 هزار تومان محسوب میشود. به ازای هر تخت اضافه یا کاناپه 200 هزار تومان میباشد.


هتل سنتی خان نشین-اتاق پنج دری

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق حوض خانه

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق پرتو

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق ترنج

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق نارنج

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق گوشواره 1

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق گوشواره 2

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق مهتاب

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق شاه نشین

اصفهان - اصفهان - اصفهان

هتل سنتی خان نشین-اتاق گوشواره 3

اصفهان - اصفهان - اصفهان