بومگردی سرای مادری
image
فاطمه

بومگردی سرای مادری

بومگردی سرای مادری اقامتگاهی ارام و با صفا مهمانان میتوانند به دشت و صحرا بروند و از بافت روستایی لذت ببرند. دارای 3 الاچیق در محوطه و 3 تراس میباشد.


بومگردی سرای مادری-اتاق دوتایی 30متری

اصفهان - خوانسار - بابا سلطان

بومگردی سرای مادری-اتاق سریه

اصفهان - خوانسار - بابا سلطان

بومگردی سرای مادری-سوئیت گندم

اصفهان - خوانسار - بابا سلطان

بومگردی سرای مادری-سوئیت 40 متری

اصفهان - خوانسار - بابا سلطان