اقامتگاه بومگردی آوردگاه
image
فاطمه

اقامتگاه بومگردی آوردگاه

اقامتگاه بومگردی آوردگاه محلی دنج و ارامبخش با حس روستایی و بومی ارائه نهار و شام و سرویس چای در صورت تمایل. دارای یک اتاق مستر 24 متری و یک اتاق 12 متری که سرویس بهداشتی اش به صورت عمومی در حیاط میباشد.


اقامتگاه بومگردی آوردگاه-اتاق 12 متری

خراسان رضوی - بينالود - روستای ابرده

اقامتگاه بومگردی آوردگاه-اتاق 24متری مستر

خراسان رضوی - بينالود - روستای ابرده