بومگردی عمارت بانو یزد
image
امید

بومگردی عمارت بانو یزد

این عمارت واقع شده در دل بافت تاریخی یزد و کافی است قدم زنان از کوچه های آشتی کنان گذشته و در بافت قدیمی شهر یزد از موزه سکه حیدر زاده ، زندان اسکندر، آسیاب کوشک نو، خانه لاریها و صدها آثار باستانی دیگر دیدن کنید. دریای نور طبیعی در کل روز میباشد . دارای یک اتاق کاهگلی میباشد. دارای مطبخ 300 ساله فعال عمارت بانو.


بومگردی عمارت بانو یزد-اتاق پهنا

یزد - يزد - فهادان

بومگردی عمارت بانو یزد-اتاق دلیزه

یزد - يزد - فهادان

بومگردی عمارت بانو یزد-اتاق ترمه

یزد - يزد - فهادان

بومگردی عمارت بانو یزد-اتاق سه دری

یزد - يزد - فهادان

بومگردی عمارت بانو یزد-اتاق کاهگلی

یزد - يزد - فهادان