اقامتگاه اذریزدی
image
محمد

اقامتگاه اذریزدی

دسترسی اسان به مرکز شهر ،بازار بخش سنتی و پزشکی یزد،منطقه امن و شیک همراه با ضد عفونی روزانه


اقامتگاه اذریزدی-واحد یزد 1 (vip)

یزد - يزد - باهنر

اقامتگاه اذریزدی-واحد یزد 2 (vip)

یزد - يزد - باهنر

اقامتگاه اذریزدی-واحد یزد 3 (vip)

یزد - يزد - باهنر

اقامتگاه اذریزدی-واحد یزد 4 (vip)

یزد - يزد - باهنر